කාන්තා මිනීමැරුම්වලින් තුනෙන් එකක් ම කරන්නේ සැමියා, සහකරුවා, පෙම්වතා

මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍ර‍මසිංහ
මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍ර‍මසිංහ (ඡායාරූපය: National Seminary Philosophate, Sri Lanka)

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වන කාන්තා මිනීමැරුම්වලින් තුනෙන් එකක ම අපරාධකරුවා සමීප සහකරු බව නවතම අධ්‍යයනයකින් හෙළි වෙයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලේ අනුග්‍ර‍හයෙන් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය විසින් වසර තුනක් තුළ, පළාත් පහක සිදු වූ මිනීමැරුම් ඇසුරින් කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි වූ පරිදි , කාන්තා මිනීමැරුම්වලින් 36%ක් සිදු වී තිබෙන්නේ නීත්‍යානුකූල සැමියා / පෙම්වතා / හිටපු පෙම්වතා අතිනි. මිනීමැරුම්වලින් 21%ක් සිදු වී තිබෙන්නේ ලේ ඥාතීන් අතිනි. මරා දමන ලද කාන්තාවන් අතරින් 8%ක් විසින් සමීප සහකරුවා අතින් සිදු වන ප‍්‍රචණ්ඩත්වය නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජිතායතනවලට අඩු වශයෙන් එක් වරක් හෝ දැනුම් දී තිබිණි. 3%ක් විසින් තුන්වරකට වඩා දැනුම් දී තිබිණි.

අධ්‍යයනය කරන ලද කාන්තා මිනීමැරුම් 243කින් 128ක ම අපරාධකරුවා නීත්‍යානුකූල සැමියා ය.

අධ්‍යයනය අවසානයේ සොයා ගත් කරුණක් වන්නේ, තුන් අවුරුද්ද තුළ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය මහාධිකරණය දක්වා ඉදිරියට ගියේ කාන්තා මිනීමැරුම්වලින් 30%ක් සම්බන්ධයෙන් පමණක් බවයි. ඒ සඳහා ගත විය යුතු සාමාන්‍ය කාලය නඩුව ගොනු කළ දින සිට අවුරුදු තුනකි.

‘ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ හා ගැහැණු ළමයින්ගේ අස්වාභාවික මරණ (වැළැක්වීම හා යුක්තිය ඉටු කිරීම)’ මැයෙන් කරන ලද මෙම අධ්‍යයනයේ සාරාංශය නිකුත් කිරීම අද සවස සිදු වේ. ඒ හා සම්බන්ධ සංවාද සභාවක් ද පැවැත්වේ.

දිනය: 2018 මාර්තු 5, සඳුදා
වේලාව:ප.ව. 2.30– 4:30 (ලියාපදිංචි වීම: ප.ව. 2.00)
ස්ථානය: සැෆ්රන් ශාලාව, බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍ර‍ණ ශාලාව, කොළඹ 7

සාකච්ඡා සභාවේ ආරාධිත කථිකයෝ

  • මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍ර‍මසිංහ, ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය, ඉංග්‍රීසි අංශය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
  • රිට්සු නකේන් මහත්මිය, එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත
  • මහාචාර්ය සාවිත්‍රි ගුණසේකර, ගෞරව සහිතව විශ්‍රාමික නීති මහාචාර්ය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
  • මහාචාර්ය අනුරුද්ධි එදිරිසිංහ, අධ්‍යයනයේ ප්‍ර‍ධාන විමර්ශක සහ අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යා මහාචාර්ය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
  • ආචාර්ය සුභංගි හේරත්, ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, සමාජ විද්‍යා අංශය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

මාර්තු 9 සිකුරාදා පෙ.ව. 8 සිට 9 දක්වා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ වෙළඳ සේවය ඔස්සේ විකාශය වන සාරප්‍ර‍භාගිර වැඩසටහන ඔස්සේ ද මෙම පර්යේෂණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *