කැනඩාවෙ අගමැතිගෙ තුන් හැවිරිදි දඟ මල්ල

මල් නම් පොඩිවුන්ට සතුට තමයි

කැනඩාවෙ අගමැති ජස්ටින් ටෘඩෝ 46 වියේ තුන් දරු පියෙක්. ඔහුගේ බිරියගේ නම සොෆී. ඔවුන්ට සිටින දරු තිදෙනාගේ නම් හා වයස මෙසේයි:

ක්ෂේවියර් – 10, ඇලා ග්‍රේස් – 9, හේඩ්‍රියන් – 3

මේ අතරින් හේඩ්‍රියන් ඉන්නෙ හරි ම සුරතල් වයසක. ඒ නිසා ම ඔහුගේ ඡායාරූප මේ දිනවල අතිශය ජනප්‍රියයි.

පසුගියදා කැනඩා අගමැතිවරයා ඉන්දියාවේ චාරිකාවක යෙදුණා. මේ චාරිකාවේදී ඡායාරූප අවස්ථා බොහොමයක් සොරකම් කර ගත්තෙ පුංචි හේඩ්‍රියන්. මේ ඒ ඡායාරූප අතරින් සමහරක් හා හේඩ්‍රියන් ඉන්න තවත් ඡායාරූප.

හේඩ්‍රියන් ඉන්දියා අගමැති මෝදි සමග සුරතල් වෙමින් (Getty Images)
(Photo by Vipin Kumar/Hindustan Times via Getty Images)
(Photo credit: MONEY SHARMA/AFP/Getty Images)
(Photo: Getty Images)
Photo by Canadian Press/REX/Shutterstock
(Photo credit: MONEY SHARMA/AFP/Getty Images)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *