නුවර යුගයේ දෙමළට තිබුණ තැන

උඩරට ගිව්සුම
උඩරට ගිව්සුම

දෙමළ සිංහල කර
පවසා සිතන වැරසැර
තම දළිනි මහමෙර
කුහුඹු විදිමැයි සිතූ වෙනි වර

මේ කවිය එන්නේ නුවර යුගයේදී කරන ලද මහා පදරංග ජාතක සිංහල පරිවර්තනයේ ය.

මහා පදරංග ජාතකය දෙමළ බසින් සිංහලට පරිවර්තනය කළේ ජාතිය, ආගම රැක ගැනීමෙහි ලා සුවිශාල මොහයක් කළ, මල්වතු මහනායක කොබ්බෑකඩුවේ ස්ථවිරයෝ ය.

දෙමළ බසින් ලියූ මහා පදරංග ජාතකය සිංහලට පෙරළීම මහමෙර කුහුඹු අඬුවකින් විදිය හැකි යයි සිතීම මෙනැයි කොබ්බෑකඩුව හිමියෝ කී හ.

සුභාෂිතය ලියූ අලගියවන්නයෝ ද දෙමළ, සංස්කෘත පාලි නොදත් ජනයාට කීවේ නූගතුන් (දද) කියා ය.

……………
දෙමළ සකු මගද නොහසළ සතට දද
……………
සිහල බසින් සැකෙවින් කියමි පද බැඳ

නුවර යුගයේ තිබුණ සිංහල හැඟීම එවැන්නක් විය. එය දෙමළ විරෝධී එකක් වූයේ නැත.

ඇහැලේපොළ නිලමේ සහ ඇතැම් උඩරට ප්‍රභූන් ගිව්සුමට අත්සන් තැබුවේ ද දෙමළෙනි.

දෙමළ විරෝධී පදනමකින් නූතන සිංහල ජාතිය ගොඩනැගීම පසු කලක සිදු වූවකි.

Please follow and like us:

One thought on “නුවර යුගයේ දෙමළට තිබුණ තැන

  1. කොහොමටත් දෙමමළ භාෂාව ලොව පැරණිතම භාෂාවක්.
    ඒ නැති වුනත්, ඒ දිනවල සිටි රජුන් ගේ භාෂාව දෙමළ නිසා, එයට මුල් තැනක් ලැබුණා විය හැකියි.
    සාර් යුගයේ රුසියාවේත් ලොක්කන් භාවිතා කර ඇත්තේ ප්‍රංශ භාෂාව බව මා කියවා තියෙනවා.
    ඒ ඒ කාලවල මුහුදුබඩ පෘතුග්‍රීසි සහ ඩච් භාෂාවලටත් තැනක් තියෙන්න ඇති.
    ජෝර්ජ් මහරජා ආපු දා සිට ලංකාවේ ඉංග්ලිෂ්වලට ලොකු තැනක් ලැබුණා වාගේ!

Leave a Reply to Rasikologist Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *