ලංකාවේ වාර්ගික ගැටුම් කෙරෙහි එක්සත් ජාතීන්ගේ අවධානය

UN-logoමේ දිනවල රටේ සිදු වෙමින් තිබෙන වාර්ගික ප්‍ර‍චණ්ඩත්වය පිළිබඳ තම අවධානය යොමු කර තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය පවසයි. ප්‍ර‍චණ්ඩ ක්‍රියා හෙළා දකින එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටත්, වැරදිකරුවන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමටත් කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා රජය සමග එක්ව 2016 සැප්තැම්බරයේදී සාමය ගොඩනැගීමේ ප්‍ර‍මුඛතා සැලැස්මක් සකස් කරන ලදී.

එම සැලැස්මෙහි මූලික ස්ථම්භ ලෙස සැලකෙන්නේ සංක්‍රාමීය යුක්තිය, යහපාලනය, යළි පදිංචි කිරීම හා කල් පවත්නා විසඳුම් සහ සංහිඳියාවයි.

මෙම සාමය ගොඩනැගීමේ සැලැස්ම සඳහා සිවිල් සමාජයේ සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ගේ ද සහයෝගය ලබා ගැනිණි. එම තුන් අවුරුදු සැලැස්ම අනුව මේ වන විට සාමය ගොඩනැගීමේ ව්‍යාපෘති රැසක් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේ.

එක්සත් ජාතීන් විසින් නිකුත් කරන ලද සම්පූර්ණ නිවේදනය මෙසේ ය:

2018 මාර්තු 7 (කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව): මේ දිනවල සිදු වෙමින් පවතින වාර්ගික ප්‍ර‍චණ්ඩකාරී සිදුවීම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය සිය අවධානය යොමු කර ඇති අතර, මෙම ප්‍ර‍චණ්ඩ ක්‍රියා ඉතා දැඩි ලෙස හෙළා දකියි. වැරදිකරුවන්ට එරෙහිව වහා පියවර ගන්නා ලෙසත්, ආපදාවට ලක් වී තිබෙන ප්‍ර‍දේශවල සාමාන්‍ය තත්වය නැවත ඇති කිරීම සඳහා යෝග්‍ය පියවර කඩිනමින් ගන්නා ලෙසත් එක්සත් ජාතීන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි. තව ද, නීතියේ ආධිපත්‍යයට ගරු කරන ලෙස හා මානව හිමිකම් සුරකින ලෙස ද, ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කරන ලෙස ද එක්සත් ජාතීන් බලධාරීන්ගෙන් හා පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *