ඔවුන්ගේ අයිතිය අපේ ම අයිතියයි

කතා කරන ඡායාරූප තුනක් එක්ක කියවෙන මේ කතාව වැදගත්.

ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනයා කියන්නෙ විවිධ වකවානුවල මේ රට⁣ට ඇවිත්, මේ රටේ ජනයා සමග මිශ්‍ර වෙමින් පැවතෙන පිරිසක්. සිංහලයන් වුණත් එහෙමයි.

මේ රට අපි හැමෝගෙම රට. මේ රටට ආදරය කරන්නට ඔවුන්ටත් සමාන අයිතිවාසිකමක් තිබෙනවා.

සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් කා අතරත් අන්තවාදීන් ඉන්නවා. ඒත්, සාමාන්‍ය මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ගොඩට දැමිය නො හැකියි.

සාමාන්‍ය මිනිසුන් කැමති කරදරයකින් තොරව, සාමයෙන්, සතුටින් ජීවත් වෙන්නටයි.

මුස්ලිම් මිනිසුන් සම්ප්‍රදායිකව වෙළෙන්දන්. ඔවුන් වෙළඳාමේ දක්ෂයි. ඒක නරක දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේ ම ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියක් තිබෙනවා. අනෙක් ජනවර්ගවලටත් එහෙමයි.

ඒ විවිධත්වය සුන්දර නැද්ද?

(ඡායාරූපය: පිලිප් දිසානායක මගින්)

muslim-man

muslim-woman
(ඡායාරූපය ෆයිසර් මුස්තාෆා මගින්)
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *