වටම ගොස් ගෙටම පැමිණීම

වටම ගොසින් ගෙටම එනවා යයි කියමනක් දකුණේ ජන ව්‍යවහාරයේ තිබේ. මේ දවස්වල මේ රටේ ජනාධිපති යයි කියන පුද්ගලයා කරමින් සිටින්නේ එයයි.

2015 ජනවාරි 8 ඔහු බලයට පත් වුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හා සිවිල් සමාජයේ උපකාරයෙනි. හුදෙක් ම මහින්ද රාජපක්ෂ කෙසේ හෝ පැරදවීම පමණක් අරමුණු කර ගත් පිරිසක් ද ඔහුට සහයෝගය දැක්වූ හ. වැනි පටු අරමුණු සහිත අය ඉක්මණින් ම ඔහුගෙන් ඉවත් වී ගිය හ.

මෛත්‍රීපාල ජනාධිපති කිරීමේ මූලික අරමුණක් වූයේ යහපාලනය ඇති කිරීමයි. විධායක ජනාධිපති ක්‍ර‍මය අහෝසි කිරීම වැනි තවත් අරමුණු ද තිබිණි.

එහෙත් අද වන විට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල යහපාලනය ඇති කිරීමට නායකත්වය දීමෙහි ලා තදබල ලෙස අසමත් වී තිබේ. අප රටක් භාර දුන් මේ මිනිසා එදා සිට උත්සාහ කරන්නේ පක්ෂයක් හදන්නට ය. එහෙත්, ඔහු ඇත්තෙන් ම කරමින් සිටින්නේ ඒ පක්ෂයත් නැති භංග ම කර දැමීම ය.

පක්ෂය ඉස්සරහට දමාගෙන බලතුලනය වෙනස් කිරීමේ අරමුණින් වැඩ කළ ඔහු මේ වන විට තිබුණ බලයත් නැති කරගෙන, රට ද දේශපාලන අස්ථාවරත්වයකට ඇද දමා හමාර ය. දැන් කලක සිට එකතැන කැරකෙන ඔහු අපට පෙනෙන හැටි ය මේ කාටුන ය.

W3Lanka cartoon
W3Lanka cartoon
Please follow and like us:

One thought on “වටම ගොස් ගෙටම පැමිණීම

  1. Not only MY3. Ranil is also in the same boat by not objecting. When MY3 become the leader of SLFP the UNP people around him did not object and said it is not their business. Not it has uncertainty before the door step of UNP.
    I can remember one example from Germany. It says I was not worried because I was not Jew. Then I was not worried because I was not a Christian. Like that it goes and finally the threat came to me. When I turbn back to see there is nobody to help me as all are dead.
    The same thing will happen to the Sri Lankans. When the Withholding tax was introduced no body talked. Now it has come to every body. There is nobody to talk. Like that for the uncertainty also there is nobody to talk. From the next election you may see the results as UNPers will not vote for UNP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *