2009-11-05

වහාම වැටුප් වැඩි කරන්නේ කීයකින්ද? දෙයියො දනී - අපි නො දනී!

(2009 නොවැම්බර් 05 - W3Lanka) රජයේ සේවකයන්ගේත්, ත්‍රිවිධ හමුදාවලත් වැටුප් වැඩි කරන බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ හා රජය පැවසුවත්, ලබන වසරේ මුල් මාස හතර සඳහා මුදල් වෙන් කර ගැනී පිණිස ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතුරු සම්මත ගිනුමෙන් ඒ සඳහා මුදල් වෙන් කර නොමැති බව ජවිපෙ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කේ.ඩී. ලාල් කාන්ත පෙන්වා දෙයි. 


එසේම ජනාධිපතිවරයා වැටුප් වැඩි කරන බව කීවද වැඩි කරන රුපියල් ගණන පිළිබඳ කිසිදු ප්‍රකාශයක් කර නැත. 


ඊයේ වන්නියේ සංචාරය කරන අතරතුර තුනුක්‌කායි මුලංගාවිල්හිදී සෙබළුන් අමතමින්ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයන්ගේ වැටුප් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩි කරන බවයි. ඒ අනුව ඊයේ සිට හමුදා සෙබළුන්ගේ වැටුප් කිසිවකු නො දන්නා ගනනකින් වැඩි කර තිබේ.

මේ අතර රජයට අයත් විදුලි බල මණ්ඩල, තෙල් සංස්ථා, වරාය හා ජල සම්පාදන අංශවල වෘත්තීය සමිති නොවැම්බර් 11 සිට ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹ ඇත්තේ ද මේ වසරේ රජය ඔවුන්ට එකඟ වී තිබෙන වැටුප් වැඩි වීමි ඉල්ලා ය. දැන් ඔවුහු ප්‍රශ්නය සමථ කර ගැනීම සඳහා රජයෙන් සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා සිටිති. ඔවුන්ගේ වැටුප් ද වහා වැඩි කරන්නේ නම් රට තෙල්, විදුලි, ජල හා ආනයන අපනයන අර්බුදයකට මුහුණ දීම වළක්වා ගත හැකි වනු ඇත.

1 comment:

මාතෘකාවට අදාළ නැති හා වෛරී අදහස් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.