2010-01-26

හැදුනුම්පතක් නැති වික්‍රමබාහු


(2010 ජනවාරි 26 -W3Lanka) වාමාංශික පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්නගේ ජාතික හැඳුනුම්පත පරණ ය. අපැහැදිලි ය. ඔහු කොම්පඤ්ඤවීදියේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න ගියේ කලකට ඉහත බස්නාහිර පළාත් සභාවෙන් ඔහු පළාත් සභා මන්ත්‍රි කාලයේ නිකුත් කරන ලද පරණ හැඳුනුම්පතක් රැගෙන ය. පවතින නීති අනුව ඔහුට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නො හැකි විය.


පසුව බාහු ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේ මැතිවරණ කොමසාරිස් අදාළ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිට දුරකථනයෙන් කතා කර අවසර ලබා දීමෙන් පසු ය.


මේ සිද්ධිය ගැන ඔබට කීමට ඇත්තේ කුමක්ද?

1 comment:

මාතෘකාවට අදාළ නැති හා වෛරී අදහස් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.