2010-07-21

2010න් පස්සෙ මාරාන්තික උපවාස

වසර 2200දී සිද්ධියක්

You may also like to read our English blog  Lanka Polity

2 comments:

  1. වීරවංශ‍ගේ උපවාසය නිසා වැඩිම හොද සිද්ධ වූයේ සිංහල භාෂාවටය. ඒ අළුත් ප්‍රස්ථාව පිරැළු සිංහල භාෂාවට එකතු වීමය.

    "විමලේ උපවාස කරා වගේ"

    ReplyDelete
  2. කැගැස්සෙනවා....

    ReplyDelete

මාතෘකාවට අදාළ නැති හා වෛරී අදහස් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.