2010-07-30

පොලිතින් ප්‍රශ්නයට මෙන්න විසඳුම්

Bookmark and Share
You may also like to read our English blog  Lanka Polity

1 comment:

  1. Mekanan pattta soyageneemak....…anivaarrenma Environmental Nobel eka denna onamai….neththan balla gaththeki!

    ReplyDelete

අපට කිසිවක් තනිව කළ නො හැකි ය. තනිව කරන්නේ යයි අප සිතන දේට ද තවත් බො‍හෝ අය දායක වී තිබේ.