2010-12-16

නමට ඉදිරියෙන් විශේෂණ පදයක් ඇති එක ම රට කුමක් ද?

(2010 දෙසැම්බර් 16, W3Lanka) නමට ඉදිරියෙන් විශේෂණ පදයක් ඇති එක ම රට - ග්‍රේට් බ්‍රිට්න් හෙවත් මහා බ්‍රිතාන්‍යය ගැන ඉන්දියවෙන් එහි සංක්‍රමණය වුවකු සිතන අන්දම:


අපූරු විහිළු කතාවක්. ඒත්, හිනාව යටින් ගලන ගැඹුරු අරුතක්.

Bookmark and Share  
Bookmark, remember easily and come again  www.w3lanka.com

5 comments:

 1. ඒත් එකකම ඒ මිනිස්සු දුඹුරු පාට මනුස්සයෙක් උන්ගේ රටටම ඇවිල්ලා ඔය වගේ කතා කියන එක බොහොම විවෘතව හිනාවෙලා දරා ගන්නව..
  අපේ රටේ එහෙම විවේචනයක් දරාගන්න පුලුවන් කාටද?

  ReplyDelete
 2. Between the ages of 15 – 20 a woman is like Africa. She is half discovered, half wild.

  Between the ages of 20 – 30 a woman is like America. Fully discovered and scientifically perfect.

  Between the ages of 30 – 35, she is like India & Japan. Very hot, wise and beautiful

  Between the ages of 35 – 40 a woman is like France. She is half destroyed after the war but still desirable.

  Between the ages of 40 – 50 she is like Germany. She lost the war but not the hope.

  Between the ages of 50 – 60 she is like Russia. Very wide, very quiet but nobody goes there

  Between the ages of 60 – 70 a woman is like England. With a glorious past but NO FUTURE.

  After 70, they become Siberia. “Everyone knows where is it, but no one want to go there.”

  ReplyDelete
 3. First of all, 'Great Britain' isn't a country FYI.

  Second of all, that idiot lives in England. So, not funny not to mention ironic.

  ReplyDelete
 4. ඇයි අපෙත් "ශ්‍රී" ලංකා ව නේ........!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 5. I come from the land of Kama Sutra. I could fuck you in more ways than you can count!!!!

  Best ending ever.

  The idiot owner of this blog tries to label his own (fucked-up I should say) meaning to the video, but it is just a stand up comedy. Of course, this might be the first time the owner has seen something like this :D

  ReplyDelete

මාතෘකාවට අදාළ නැති හා වෛරී අදහස් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.