2011-06-19

බුදු අම්මෝ ජයලලිතා

අරුත්බර කාටුනයක්. උපුටා ගත්තේ 'ද නේෂන්' පුවත්පතෙන්. කාටුන් ශිල්පියා වසන්ත සිරිවර්ධන.


මේ ලිපියත් කියවන්න: ජයලලිතා නම් අවාසනාවේ සාධකය | Jayalalitha the factor of misfortune


මේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න

No comments:

Post a Comment

මාතෘකාවට අදාළ නැති හා වෛරී අදහස් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.