2011-08-20

නොපවතින මිනිස්සු

මට හැඳුනුම්පතක් නැත
මම මිනිහෙක් නොවෙයිද?
උප්පැන්න සහතිකය නැති විය
මා උපන්නේ නැද්ද?
වලංගු ගමන් බලපත්රැයක්?
පාර වසා තිබුණු බැවින් මම ගමන් නොගියෙමි
රියදුරු බලපත්ර කුමක් පදවන්නද?
ඔවුහු දුම්රිය වාර ප්ර වේශ පත්රියක් ගැන අසති
එවිට නම් මට හිනාව නවතා ගත නොහැක
මට විශේෂ අනන්යනතා සහතිකයක් ඇද්දැයි ඔවුහු අසති
අනන්යශතාව ගැන මම බොහෝ කලක සිට සිතමි
ඇත්තෙන්ම ඉතිහාසයේ මා සිටින්නේ කොතැනද?
මම කවුරුද?

(2009 මැයි මස ලංකාවේ රජයේ හමුදා විසින් උතුරේ වැසියන් 'මුදා ගත්' කාලයේ ලියා පළ කළ කවියකි. නැවත පළ කරන්නට සිතිණි.)
-අජිත් පැරකුම් ජයසිංහමේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න

No comments:

Post a Comment

මාතෘකාවට අදාළ නැති හා වෛරී අදහස් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.