2013-10-01

අද ගැන කවි දෙකක්

ආයුබෝවන් ටෙලිග්‍රෑම්
සමාදානයේ සැතපෙන්!

අසනීපයි නිවාඩු දෙන්න

--------------------------

අද 
ලෝක ළමා දිනය
එතකොට
ඉතිරි දින තුන්සිය හැට හතර?

ළමයින් පට්ට ගහනා
කලිසම් කකුල් ඉරනා
ගවුම් වාටිත් ලිහනා
කොණ්ඩ අල්ලා කපනා

රැවුම් ගෙරවුම් කරනා
දිසාපාමොක් සේනා
අද අයිස්ක්‍රීම් බෙදනා
ළමෝ මල් යයි ගයනා


මේ ලිපිය වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න

මේ ලිපිත් කියවන්න:
Read in English blog.parakum.com

No comments:

Post a Comment

අපට කිසිවක් තනිව කළ නො හැකි ය. තනිව කරන්නේ යයි අප සිතන දේට ද තවත් බො‍හෝ අය දායක වී තිබේ.