කැනඩාවෙ අගමැතිගෙ තුන් හැවිරිදි දඟ මල්ල

කැනඩාවෙ අගමැතිගෙ තුන් හැවිරිදි දඟ මල්ල

කැනඩාවෙ අගමැති ජස්ටින් ටෘඩෝ 46 වියේ තුන් දරු පියෙක්. ඔහුගේ බිරියගේ නම සොෆී. ඔවුන්ට සිටින දරු තිදෙනාගේ නම් හා වයස මෙසේයි: ක්ෂේවියර් – 10,...
read more
ලංකාවේ සරසවි සිසුවා සංකේතවත් වීම

ලංකාවේ සරසවි සිසුවා සංකේතවත් වීම

read more