අපට තිබෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නය මොකක් ද?

අපට තිබෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නය මොකක් ද?

ලංකාවෙ වාමාංශික ව්‍යාපාරය මතවාදී තලයෙදි හරි ප්‍රබලයි. වමට බලයක් නැතිකම එතනදි අදාළ නැහැ. සමස්තයක් ලෙස ලංකාවෙ මිනිසුන්ගෙ විඥානය බොහෝ...
read more
2018 ෆේස්බුක් තහනම හා 1983 ජවිපෙ තහනම

2018 ෆේස්බුක් තහනම හා 1983 ජවිපෙ තහනම

read more