කැලුම් ජයසුමනගේ යාන් එක ඇසුරෙන් රනිල් තේරුම් ගැනීම

කැලුම් ජයසුමනගේ යාන් එක ඇසුරෙන් රනිල් තේරුම් ගැනීම

read more
මහරාජාගේ ඊළඟ ගේම් ප්ලෑන් එක

මහරාජාගේ ඊළඟ ගේම් ප්ලෑන් එක

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාවේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවකු වූ මහරාජාගේ සිරස නාලිකා...
read more