මෛත්‍රීපාල එක්ක හවුල් ආණ්ඩුව හා එජාප ප්‍රතිසංස්කරණ

මෛත්‍රීපාල එක්ක හවුල් ආණ්ඩුව හා එජාප ප්‍රතිසංස්කරණ

මාස දෙකක් තිස්සේ කිසිදු සාධාරණ හේතුවකින් තොරව රටේ දේශපාලන අස්ථාවරයක් නිර්මානය කරමින් සිටින ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට දැන් නැව...
read more