බොරු නං සල්ලි තමයි; ධනවාදයේ මාධ්‍ය යථාර්ථය (වීඩියෝ)

බොරු නං සල්ලි තමයි; ධනවාදයේ මාධ්‍ය යථාර්ථය (වීඩියෝ)

මේ වෙනකොට රටේ රේඩියෝ, ටෙලිවිෂන් නාලිකා වැහි වැහැලා. රේඩියෝ එහෙම කොච්චර තියෙනවා ද කියනවා නම් ඒවා අසවා ගන්නට ශ්‍රාවකයන්ට සල්ලිත් දීමට ...
read more
නුවර යුගයේ දෙමළට තිබුණ තැන

නුවර යුගයේ දෙමළට තිබුණ තැන

read more