ප්‍ර‍ජාතන්ත්‍ර‍වාදයට සමු දෙමු ද? හිට්ලර්ට ඉඩ දෙමු ද?

ප්‍ර‍ජාතන්ත්‍ර‍වාදයට සමු දෙමු ද? හිට්ලර්ට ඉඩ දෙමු ද?

මේ රට හදන්නට දැඩි පාලනයක් අවශ්‍ය ය කියන කතාවට දැන් අලුත් පණක් ඇවිත්. හේතුව, සැර නිලධාරියෙකු ය කියා ප්‍ර‍සිද්ධ පුද්ගලයෙකු ජනාධිපති ධු...
read more
ටැබ් දීමට කැබිනට් අනුමැතිය; හැබැයි ජනාධිපති විරුද්ධයි

ටැබ් දීමට කැබිනට් අනුමැතිය; හැබැයි ජනාධිපති විරුද්ධයි

පාසල් සිසුන්ට ටැබ් දීම ඔවුන් අතට පුස්තකාලයක් දීම වැනි ය. පුස්තකාලයේදී වුණත් අවශ්‍ය නම් ඕපාදූප, සිල...
read more
මුළු ලෝකෙන් ම බුලත්සිංහල විතරක් තියෙන හොරවැල් ශාඛය

මුළු ලෝකෙන් ම බුලත්සිංහල විතරක් තියෙන හොරවැල් ශාඛය

හොරවැල් කියන්නෙ මුළු ලෝකයෙන් ම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සිංහල, දම්පරාදුගොඩ, වතුරාන ප්‍රදේශයේ ප...
read more
ඊළඟ පොලිස් ඝාතනය ශිෂ්‍ය උද්ඝෝෂණයකදී ද?

ඊළඟ පොලිස් ඝාතනය ශිෂ්‍ය උද්ඝෝෂණයකදී ද?

read more
වැඩ කරන ජනයා වෙනුවෙන් කළ යුතු පළමු විප්ලවය රාජ්‍ය සේවක පැසවූ හොරිය පැඩ්ඩීම යි

වැඩ කරන ජනයා වෙනුවෙන් කළ යුතු පළමු විප්ලවය රාජ්‍ය සේවක පැසවූ හොරිය පැඩ්ඩීම යි

read more
සරත් නැවතෙයි තිගැස්සී

සරත් නැවතෙයි තිගැස්සී

චන්දන ගුණසිංහ විසිනි කාලයක් කන්ද උඩරට රජකම් කරපු රජෙකුගේ කුමාරවරුන්ගේ ඕනෑ එපාකම් ඉෂ්ට කරපු හේවාය...
read more
තීරු බදු නැති කාර්, රජයේ නිලධාරි හා ජනතා විමුක්තිය

තීරු බදු නැති කාර්, රජයේ නිලධාරි හා ජනතා විමුක්තිය

read more
පාසල්වල අන්තවාදය ප්‍රවර්ධනය කරන්නට අවසර දෙන්නේ ඇයි?

පාසල්වල අන්තවාදය ප්‍රවර්ධනය කරන්නට අවසර දෙන්නේ ඇයි?

read more
මෙන්න බොලේ සතුටින් ජීවත් වන කම්කරුවෙක් (වීඩියෝ)

මෙන්න බොලේ සතුටින් ජීවත් වන කම්කරුවෙක් (වීඩියෝ)

read more
පාසල්වල ළමා ශ්‍රමය පිටුදකිමු (අද ළමා ශ්‍රමයට එරෙහි දිනය යි)

පාසල්වල ළමා ශ්‍රමය පිටුදකිමු (අද ළමා ශ්‍රමයට එරෙහි දිනය යි)

read more
හොඳ පොදු ප්‍රවාහනයක් වෙනුවෙන් අරගල කරන්නට ඔබත් එන්න

හොඳ පොදු ප්‍රවාහනයක් වෙනුවෙන් අරගල කරන්නට ඔබත් එන්න

read more
දයාන් ජයතිලකගේ කරණම හා ගෝටා 2020 දුෂ්ටභීත දේශපාලනය

දයාන් ජයතිලකගේ කරණම හා ගෝටා 2020 දුෂ්ටභීත දේශපාලනය

read more
ආඥාදායකත්වය ද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ද? (තීරණය – ITN)

ආඥාදායකත්වය ද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ද? (තීරණය – ITN)

ආඥාදායකත්වය ද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ද? යන ප්‍රශ්නය ඇහුවා ම මම නම් කොන්දේසි විරහිතව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද...
read more
හේම නලින් මාධ්‍යවේදියා මැරුණා ද? මැරුවා ද?

හේම නලින් මාධ්‍යවේදියා මැරුණා ද? මැරුවා ද?

read more
එක් වරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි ප්ලාස්ටික් ප්‍ර‍තික්ෂේප කරන්න

එක් වරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි ප්ලාස්ටික් ප්‍ර‍තික්ෂේප කරන්න

read more
ජවිපෙ විස්ස පරවෙයි ද?

ජවිපෙ විස්ස පරවෙයි ද?

පාර්ලිමේන්තුව විසින් පොදු සම්මුතියෙන් මුල පුරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියක...
read more
අප රනිල් රකිනවා ද?

අප රනිල් රකිනවා ද?

read more