1971දී, 1989දී කැරැලිකරුවන්ට පොදු සමාවක් දුන්නා ද?

1971දී, 1989දී කැරැලිකරුවන්ට පොදු සමාවක් දුන්නා ද?

read more
පැරකුම්, සන්නා සහ තිඹිරි ලියූ පොත් තුන

පැරකුම්, සන්නා සහ තිඹිරි ලියූ පොත් තුන

ආචාර්ය ලියනගේ අමරකීර්ති විසිනි අජි්ත් පැරකුම්ගේ කේ පොයින්ට් නවකථාව, සන්නස්ගලගේ කොළඹ කතාව භික්ෂු ...
read more
විප්ලවකාරිත්වය මානසික රෝගයක් ද? – ශාස්තෘ

විප්ලවකාරිත්වය මානසික රෝගයක් ද? – ශාස්තෘ

කතුවරයකු යම් කෘතියක් කළ පසු ඔහු ම එය පිළිබඳ නැවත කතා කිරීම විකෘති තත්වයක් විය හැකි ය. කෘතියෙන් කියා ...
read more
ඇත්ත කතාවලින් ප්‍රබන්ධ ලිවීම

ඇත්ත කතාවලින් ප්‍රබන්ධ ලිවීම

read more
යුද සමයේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් පොදු සමාවක්

යුද සමයේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් පොදු සමාවක්

යුද සමයේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර පාර්ශ්ව සමග ඇති කර ගන්නා එකඟතාවකින් රජයේ ආරක්ෂ...
read more
තමිල්නාඩුවයි අපියි

තමිල්නාඩුවයි අපියි

read more
සිංහලයන් ඇමරිකාවේ නිදහස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැටි

සිංහලයන් ඇමරිකාවේ නිදහස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැටි

United States of America කියන වචන තුනේ පරිවර්තනය ඇමරිකාවේ එක්සත් රාජ්‍ය යන්නයි. ඒ වුණාට අප ඒ රටට කියන්නේ ඇමරිකා එක...
read more
තමිල්නාඩුවයි අපයි කීර්ති වර්ණකුලසූරියයි

තමිල්නාඩුවයි අපයි කීර්ති වර්ණකුලසූරියයි

පහත පළ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව විසින් බිහි කරන ලද විකෘති ම මාධ්‍යකරුවන් අතරින් එක් අයෙකු ලෙස සැලකිය හැකි...
read more
ජනබලය කොහෙට ද?

ජනබලය කොහෙට ද?

read more
බනජලය කොළඹට; වියරුවෙන් කොළඹ ආරක්ෂා කරනු!

බනජලය කොළඹට; වියරුවෙන් කොළඹ ආරක්ෂා කරනු!

read more