රාජපක්ෂ ක්‍රමය යනු කුමක් ද? එය පැරදවිය යුත්තේ ඇයි?

රාජපක්ෂ ක්‍රමය යනු කුමක් ද? එය පැරදවිය යුත්තේ ඇයි?

read more
විධායක ජනාධිපති ක්‍ර‍මය නම් දැලි පිහිය

විධායක ජනාධිපති ක්‍ර‍මය නම් දැලි පිහිය

read more
මහින්දගේ රට ගොඩනගන මැජික්වල ඇත්ත හෙළිදරව් වීම

මහින්දගේ රට ගොඩනගන මැජික්වල ඇත්ත හෙළිදරව් වීම

read more
බලය ඇල්ලුවට ණය කන්ද දැක්කාම දැන් සැප ද?

බලය ඇල්ලුවට ණය කන්ද දැක්කාම දැන් සැප ද?

read more
ලංකාවේ තරුණ දේශපාලනයේ රැඩිකල්කරණය

ලංකාවේ තරුණ දේශපාලනයේ රැඩිකල්කරණය

දරිද්‍රතා විශ්ලේෂණ කේන්ද්‍රය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සමාජ වෙනස වෙනුවෙන් තරුණයන් බලමුළුගැන්වීම...
read more
ලංකාවේ අර්බුදයට ජාත්‍යන්තර බලපෑම් සිදු වන පසුබිම

ලංකාවේ අර්බුදයට ජාත්‍යන්තර බලපෑම් සිදු වන පසුබිම

read more
මෙය විප්ලවීය මොහොතකි

මෙය විප්ලවීය මොහොතකි

ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය තීව්‍ර‍ වෙමින් තිබේ. මේ වන විට අධිකරණයත් පැටලී තිබෙන මෙම අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට ම...
read more
මහින්දගේ හැබෑ පාට නැවත පෙන්වන හූල් විරෝධය

මහින්දගේ හැබෑ පාට නැවත පෙන්වන හූල් විරෝධය

read more
19ට දැන් බනින අය එය උඩ දාගෙන සම්මත කළේ ඇයි?

19ට දැන් බනින අය එය උඩ දාගෙන සම්මත කළේ ඇයි?

read more
රනිල් – මහින්ද සාම සාකච්ඡා අරඹනු!

රනිල් – මහින්ද සාම සාකච්ඡා අරඹනු!

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහින්ද රාජපක්ෂ සමග කරන ලද බලය ඇල්ලීමේ කුමන්ත්‍ර‍ණය හේතුවෙන් මේ වන වි...
read more
කේපොයින්ට් නවකතාව පිළිබඳ නිර්මල කොතලාවල

කේපොයින්ට් නවකතාව පිළිබඳ නිර්මල කොතලාවල

Please follow and like us:
read more
62 ලක්ෂයේ ජනවරමට අලුත් නායකත්වයක් අවශ්‍යයි

62 ලක්ෂයේ ජනවරමට අලුත් නායකත්වයක් අවශ්‍යයි

මේ මොහොත වන විට පවතින තත්වය ඛෙදනීය ය. 62 ලක්ෂයේ ජනවරමට පයින් ගසා ද්‍රෝහී ජනාධිපති සිරිසේන විසින් නීත...
read more
අලුත්ම තත්වය: කවුද යන්නෙ? කවුද එන්නෙ?

අලුත්ම තත්වය: කවුද යන්නෙ? කවුද එන්නෙ?

read more