අවතාරය සඟරාවට ඒ නම වැටුණ හැටි දේශපාලනිකව කියවීම

අවතාරය සඟරාවට ඒ නම වැටුණ හැටි දේශපාලනිකව කියවීම

read more
ගුණමකු මෛත්‍රී හා ගුණමකු රනිල් අතර ගුණමකු බිග් මැච් එක අප්‍රේල් 4

ගුණමකු මෛත්‍රී හා ගුණමකු රනිල් අතර ගුණමකු බිග් මැච් එක අප්‍රේල් 4

ගුණමකුකම යනු ලාංකීය සංස්කෘතිය තුළ සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් විසින් දැඩි ලෙස හෙළා දකිනු ලබන ලක්ෂණයකි....
read more
ෆේස්බුක් එකේ නොහොත් සමාජ මාධ්‍යවල තිබෙන අවුල මොකක් ද?

ෆේස්බුක් එකේ නොහොත් සමාජ මාධ්‍යවල තිබෙන අවුල මොකක් ද?

බදාදා රෑ ජාතික රූපවාහිනියේ 99 මිනිට්ස් කියන වැඩසටහනේ සමාජ මාධ්‍ය ගැන කතා කරන්නට මට ආරාධනාවක් ලැබුණ...
read more
සිංහලයා ‘වඳවීම’ !

සිංහලයා ‘වඳවීම’ !

read more
මනරංජන වැඩවර්ජන හෙවත් මතුගම බස් වර්ජන මළ කෝලම

මනරංජන වැඩවර්ජන හෙවත් මතුගම බස් වර්ජන මළ කෝලම

read more
කූඹියෝ කුමන්ත්‍රණයේ ඔබ හිටියේ කොතන ද?

කූඹියෝ කුමන්ත්‍රණයේ ඔබ හිටියේ කොතන ද?

read more
කූඹියෝ: බොහිමියානු සෝබනකාරයන්ගේ ෆැන්ටසිය

කූඹියෝ: බොහිමියානු සෝබනකාරයන්ගේ ෆැන්ටසිය

read more
Right to Information one of world’s best, but Facebook ban?

Right to Information one of world’s best, but Facebook ban?

Sri Lanka government is bringing diverse silly arguments to avoid lifting the foolish ban on social media. Government politicians do not appear more intelligent than the stupid Facebook page admins and other idiots who are blamed for ignitting communal violenc...
read more
අපට තිබෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නය මොකක් ද?

අපට තිබෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නය මොකක් ද?

read more
2018 ෆේස්බුක් තහනම හා 1983 ජවිපෙ තහනම

2018 ෆේස්බුක් තහනම හා 1983 ජවිපෙ තහනම

read more
දිගන ඉවර නම් ඊළඟට මොනව ද කරන්නෙ?

දිගන ඉවර නම් ඊළඟට මොනව ද කරන්නෙ?

read more
වැරදි සමාජ මාධ්‍ය විතර ද? දිවයින ගැන මොක ද කියන්නෙ?

වැරදි සමාජ මාධ්‍ය විතර ද? දිවයින ගැන මොක ද කියන්නෙ?

read more
වාර්ගික ගැටුම් සම්බන්ධ මංගලගේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරනු!

වාර්ගික ගැටුම් සම්බන්ධ මංගලගේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරනු!

read more
පුතු දූෂණය – කව් ගී ලියවුණා මදී

පුතු දූෂණය – කව් ගී ලියවුණා මදී

read more
ලංකාවේ සරසවි සිසුවා සංකේතවත් වීම

ලංකාවේ සරසවි සිසුවා සංකේතවත් වීම

read more
වැඳිල්ල හා අනාගත පරම්පරාවේ කොඳු බිඳිල්ල 

වැඳිල්ල හා අනාගත පරම්පරාවේ කොඳු බිඳිල්ල 

  “මම උදේ මෙතනට ආවම ශිෂ්‍ය නායිකාවක් වෙන්න ඇති මට බුලත් අතක් දීල වැන්ද. මම විශ්වාස කරන හැටියට මෙය...
read more
අම්පාරේ ජාතිවාදී කෝලාහල සහ පොහොට්ටු රැල්ල

අම්පාරේ ජාතිවාදී කෝලාහල සහ පොහොට්ටු රැල්ල

read more
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තව දුරටත් ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ කුමට ද?

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තව දුරටත් ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ කුමට ද?

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් අද පවත්වන ලද පුවත්පත් සාකච්ඡාවේදී පක්ෂ ලේකම් දුමින්ද දිසානායක අපූ...
read more
1 4 5 6