සීදේවි ශ්‍රීදේවි ගැන විස්තර

සීදේවි ශ්‍රීදේවි ගැන විස්තර

බොලිවුඩ් සුපිරි තරුවක් වන ශ්‍රීදේවි ඊයේ උදේ හෘදයාබාධයකින් අභාවප්‍රාප්ත වුණා. 1963 අගෝස්තු 13 උපන් ඇය මිය යන විට වයස අවුරුදු 55යි. ඇයට හෘදය...
read more
අභාවප්‍රාප්ත එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රධානියා, ඌනා මැකෝලි

අභාවප්‍රාප්ත එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රධානියා, ඌනා මැකෝලි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රධානියා හෙවත් නේවාසික සම්බන්ධිකාරකවරිය සහ එක්සත් ජා...
read more