මහින්දගේ රට ගොඩනගන මැජික්වල ඇත්ත හෙළිදරව් වීම

මහින්දගේ රට ගොඩනගන මැජික්වල ඇත්ත හෙළිදරව් වීම

read more
62 ලක්ෂයේ ජනවරමට අලුත් නායකත්වයක් අවශ්‍යයි

62 ලක්ෂයේ ජනවරමට අලුත් නායකත්වයක් අවශ්‍යයි

මේ මොහොත වන විට පවතින තත්වය ඛෙදනීය ය. 62 ලක්ෂයේ ජනවරමට පයින් ගසා ද්‍රෝහී ජනාධිපති සිරිසේන විසින් නීත...
read more
මහින්දගේ කැබිනට්ටුව අර්බුදයේ හා අසරණකමේ කැඩපතකි

මහින්දගේ කැබිනට්ටුව අර්බුදයේ හා අසරණකමේ කැඩපතකි

read more
ගල උඩ සටනේ තත්වය: රාජපක්ෂ පවුල තවම ජයගෙන නැත. 

ගල උඩ සටනේ තත්වය: රාජපක්ෂ පවුල තවම ජයගෙන නැත. 

read more
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා අරගලය අද ය; මෙතන ය

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා අරගලය අද ය; මෙතන ය

රාජපක්ෂ පවුල ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සමග එක්ව සිදු කර තිබෙන බව පෙනෙන රාජ්‍ය විරෝධී කුමන්ත්‍ර...
read more
සිරා ගැටයක් ද? දිරච්ච ලණුවක් ද? රනිල් ද? මහින්ද ද?

සිරා ගැටයක් ද? දිරච්ච ලණුවක් ද? රනිල් ද? මහින්ද ද?

රාජපක්ෂ පවුල බලය ගන්නට තීරණය කර තිබේ. පවුලේ යම් යම් ගැටලු තිබුණත් ඒවා නිරාකරණය කරගෙන සුපුරුදු අයුර...
read more