අලුත්ගම වාර්ගික කලබලවලට සිව් වසරක් පිරෙන විට ඥානසාර හිමි හිරේ ද?

අලුත්ගම වාර්ගික කලබලවලට සිව් වසරක් පිරෙන විට ඥානසාර හිමි හිරේ ද?

2016 වසරේ ජනවාරි 25දා හෝමාගම මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේදී සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ මහත්මියට කරන ලද අඩන්තේට්ටම් නිසා දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහයේ අංක 38...
read more