ෆේස්බුක් තහනමට එරෙහිව අපේ අරගලය

ෆේස්බුක් තහනමට එරෙහිව අපේ අරගලය

ඒත්, ඉන් පසුව, ආණ්ඩුවේත්, විශේෂයෙන් ම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ හා අගමැති රනිල් වික්‍ර‍මසිංහගේත් උවමනාව වී තිබුණේ ෆේස්බුක් තහන...
read more