2012-04-02

අපනයනය සඳහා ශල්‍යාගාර අත්වැසුම් මෙරට නිපදවන ලංකාව ඒවා පිටරටින් ආනයනය කරයි | Sri Lanka exports surgical gloves and imports surgical gloves

ආර්ථික වශයෙන් පස්සා පැත්ත බිම ඇනෙන විට ලංකාවේ විස්මිත ආර්ථික විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම් සිදු වේ.


බන්දුල ගුණවර්ධන ටියුෂන් මාස්ටර්ට අනුව ලංකාවේ මිනිසකුට මාසයක් කන්නට රු. 2500ක් ඇති ය. 


මේ තවත් එවැනි අලුත් සොයා ගැනීමකි. රෝහල්වල භාවිතා කරනු ලබන ශල්‍යාගාර අත්වැසුම් මෙරට රබර්වලින් ලංකාවේ නිපදවනු ලබන අතර ඒවා ලංකාවෙන් පිටරටට අපනයනය කරනු ලැබේ. එහෙත් ලංකාවේ සෞක්‍ය අමාතයංශය වසරකට රු. බිලියනයක් පමණ වැය කරමින් ඒවා රටට ආනයනය කරයි. 


බොලේ ඒවා ලංකාවෙන් ම ගත්තා නම් විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන් නේදැයි දැන් ඇමතිට කල්පනා වී ඇත. කොහොමද ටිකිරි මොළේ? විස්තර මෙතැනින්

මේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න

1 comment:

මාතෘකාවට අදාළ නැති හා වෛරී අදහස් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.