2018 ෆේස්බුක් තහනම හා 1983 ජවිපෙ තහනම

2018 ෆේස්බුක් තහනම හා 1983 ජවිපෙ තහනම

read more
දිගන ඉවර නම් ඊළඟට මොනව ද කරන්නෙ?

දිගන ඉවර නම් ඊළඟට මොනව ද කරන්නෙ?

read more
වැරදි සමාජ මාධ්‍ය විතර ද? දිවයින ගැන මොක ද කියන්නෙ?

වැරදි සමාජ මාධ්‍ය විතර ද? දිවයින ගැන මොක ද කියන්නෙ?

read more
වාර්ගික ගැටුම් සම්බන්ධ මංගලගේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරනු!

වාර්ගික ගැටුම් සම්බන්ධ මංගලගේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරනු!

read more
පුතු දූෂණය – කව් ගී ලියවුණා මදී

පුතු දූෂණය – කව් ගී ලියවුණා මදී

read more
ලංකාවේ සරසවි සිසුවා සංකේතවත් වීම

ලංකාවේ සරසවි සිසුවා සංකේතවත් වීම

read more
වැඳිල්ල හා අනාගත පරම්පරාවේ කොඳු බිඳිල්ල 

වැඳිල්ල හා අනාගත පරම්පරාවේ කොඳු බිඳිල්ල 

  “මම උදේ මෙතනට ආවම ශිෂ්‍ය නායිකාවක් වෙන්න ඇති මට බුලත් අතක් දීල වැන්ද. මම විශ්වාස කරන හැටියට මෙය...
read more
අම්පාරේ ජාතිවාදී කෝලාහල සහ පොහොට්ටු රැල්ල

අම්පාරේ ජාතිවාදී කෝලාහල සහ පොහොට්ටු රැල්ල

read more
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තව දුරටත් ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ කුමට ද?

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තව දුරටත් ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ කුමට ද?

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් අද පවත්වන ලද පුවත්පත් සාකච්ඡාවේදී පක්ෂ ලේකම් දුමින්ද දිසානායක අපූ...
read more