බොරු නං සල්ලි තමයි; ධනවාදයේ මාධ්‍ය යථාර්ථය (වීඩියෝ)

බොරු නං සල්ලි තමයි; ධනවාදයේ මාධ්‍ය යථාර්ථය (වීඩියෝ)

මේ වෙනකොට රටේ රේඩියෝ, ටෙලිවිෂන් නාලිකා වැහි වැහැලා. රේඩියෝ එහෙම කොච්චර තියෙනවා ද කියනවා නම් ඒවා අසවා ගන්නට ශ්‍රාවකයන්ට සල්ලිත් දීමට ...
read more
රූම්ස් ෆෝ කපල්ස් – Rooms for Couples (Video)

රූම්ස් ෆෝ කපල්ස් – Rooms for Couples (Video)

පෙම්වතුන්ට කාමර සැපයීම මේ වන විට රටේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරයක්. මෙවැනි ස්ථාන කොපමණ ලංකාවේ තිබේ ද යන්න සම...
read more